top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1. Kdo jsme, k čemu slouží tento dokument a jak nás můžete kontaktovat?

Jsme společnost G32 s. r. o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 07177674, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 296026.

Webový portál, na kterém se nacházíte, slouží k prodeji zboží a služeb, a to registrovaným nebo neregistrovaným zákazníkům. Jste-li tedy registrovaným nebo neregistrovaným zákazníkem, zpracováváme některé Vaše osobní údaje. Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás, stejně jako kvalita našich služeb, prioritou. Dáváme proto velký pozor, co se s Vašimi údaji děje a jak je s nimi nakládáno. Jakým způsobem, jak dlouho a za jakým účelem tyto údaje zpracováváme si může přečíst níže.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, můžete nám napsat e-mail na adresu: info@rewoskin.cz.

Případně nám poslat dopis na adresu: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha

Na výše uvedených kontaktech můžete také uplatnit veškerá Vaše dále popsaná práva.

2. Co jsou to osobní údaje?

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou dvojího druhu:

 • osobní údaje, které nám sami předáte – jedná se zejména o jméno a příjmení/ obchodní firmu, IČO, adresu a kontaktní údaje (tj. telefonní číslo, email). Tyto osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.

 • údaje, které nám automaticky poskytne Vás prohlížeč a návštěva webové stránky – jedná se o Vaši IP adresu, druh webového prohlížeče, časové pásmo a čas návštěvy našich webových stránek. Tyto údaje jsou považovány za osobní údaje, protože např. podle IP adresu jsou uživatelé internetu teoreticky dohledatelní. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, který nám umožňuje provozovat a zlepšovat naše webové stránky.

3. Jaké informace o Vás zpracováváme a proč?

 • Jste náš obchodní Partner:
  Vaše základní údaje zpracováváme v rozsahu: jméno a příjmení/obchodní firma, IČO, adresa a kontaktní údaje (tj. telefonní číslo, email). Tyto údaje zpracováváme, abychom mohli řádně uzavřít a následně také splnit smlouvy, které s námi uzavíráte, a abyste mohli plně využívat služby našeho webu. Také abychom Vás mohli kontaktovat v případě potřeby.

 • Jste Dodavatel:
  Vaše základní údaje zpracováváme v rozsahu: jméno a příjmení/obchodní firma, IČO, adresa a kontaktní údaje (tj. telefonní číslo, email). Tyto údaje zpracováváme, abychom mohli řádně uzavřít a následně také splnit smlouvy, které s námi uzavíráte (a vystavit účetní doklady), abyste mohli nabízet své zboží a služby na našem webu a aby tyto služby a zboží mohli využívat Zákazníci. Také abychom Vás mohli kontaktovat v případě potřeby.

 • Jste Zákazník:
  Vaše základní údaje zpracováváme v rozsahu: jméno a příjmení, adresa a kontaktní údaje (tj. telefonní číslo, email), případně IČO a obchodní firma. Tyto údaje zpracováváme, abychom mohli řádně uzavřít a plnit smlouvy, které s námi uzavíráte (a vystavit účetní doklady), abyste mohli vybírat a pořizovat zboží a služby na našem webu a aby Vám tyto služby a zboží mohli být doručeny a poskytnuty. Také abychom Vás mohli kontaktovat v případě potřeby.

  Pokud nám neposkytnete Vaše výše uvedené údaje, nebudeme moci poskytovat plnění na základě uzavíraných smluv a vyřídit Vaše objednávky.

  U všech uživatelů našeho webu dále zpracováváme:

  • Uživatelské jméno a heslo (registrační údaje), kód Partnera:

 • Jestliže se u nás zaregistrujete, uchovává náš systém informace nutné k tomu, abyste se mohli přihlásit ke svému účtu, tj. uživatelské jméno a heslo. Bez těchto údajů bychom Vám přihlášení nemohli umožnit.

 • Počet a druh zakoupeného zboží nebo služeb (informace o nákupu):
  Jakmile si u nás nakoupíte, uchováme si o Vás i informaci o Vašem nákupu, abychom Vám mohli pomoci při reklamaci. Zároveň slouží tyto údaje nám, abychom věděli, jestli jste si u nás reklamované zboží skutečně zakoupili.

 • Cookies a automatické údaje z webu (viz výše bod 2.):
  Abychom Vám usnadnili a zpříjemnili nakupování a využívání našich webových stránek a zároveň abychom tyto stránky neustále vylepšovali, zpracováváme i cookies.

Nezpracováváme žádná Vaše data spadající do zvláštní kategorie osobních dat dle Nařízení nebo mezi citlivé údaje.

Vaše osobní údaje efektivně chráníme před únikem nebo zneužitím přijetím řádných technických a organizačních opatření.

4. Jak dále využíváme Vaše osobní údaje, pokud jste Zákazníkem a pokud jsme k tomu získali Váš souhlas?

 • Když si u nás objednáte, uchováme si Váš email, na který Vám můžeme zasílat tzv. obchodní sdělení, to jsou emaily, ve kterých Vás budeme informovat o našich novinkách, slevách, případně akcích, které věříme, že Vás mohou potěšit. V každém mailu budete mít samozřejmě možnost odběr těchto zpráv zrušit.

 • Pokud jste nám k tomu dali souhlas, můžeme si uchovávat Váš email i pro další účely, než je výše uvedeno, a to například pro zasílání informací o našich akcích a zboží, které nesouvisí tolik se zbožím, které jste si u nás už koupili. Taktéž si na základě Vašeho souhlasu můžeme uchovávat Vaše jméno a příjmení, abychom s Vámi mohli lépe jednat a správně Vás oslovovat. Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu můžeme také použít na doporučování vhodných produktů na sociální síti Facebook a lepší výběr reklamy, která pro Vás může být zajímavá.

 • Jakýkoli svůj souhlas samozřejmě můžete kdykoli odvolat, a to tak, že nám napíšete email na adresu info@imune.cz nebo na fyzickou adresu Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha a uvedete, v jakém rozsahu svůj souhlas odvoláváte.

5. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Obecně:

Některé údaje o Vás zpracovávají naši zpracovatelé (jako např. marketingoví poradci, účetní, přepravci, IT odborníci apod.), kteří jsou ale zavázáni k bezpečné ochraně Vašich osobních údajů. Nikam jinam Vaše osobní údaje nepředáváme, ani s databázemi nijak neobchodujeme. Nemusíte se proto ničeho obávat, Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.

Pokud jste Zákazníkem:

 • Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu předáváme Partnerovi, abychom byli schopni doložit, že jste byli registrováni právě přes daného Partnera, a my tak mohli současně plnit naše smluvní závazky s našimi Partnery.

 • Našim Dodavatelům, aby mohlo dojít k poskytnutí služeb, zboží nebo výhodných podmínek a nabídek, které se k užívání našeho webu váží.

 • Informace o procházení stránek pro nás zpracovává Google, Inc., a to pomocí nástroje Google Analytics, který díky cookies (viz výše) umožňuje měření a vyhodnocování způsobu užívání našich webových stránek.

 • Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu můžeme předat společnostem a osobám, které Vám zajistí dodání a dovoz služby nebo zboží. Těmto osobám jsou osobní údaje sděleny jen v takovém rozsahu, který je nutný pro doručení Vámi objednaného zboží.

 • Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí mimo území EHP ani mezinárodním organizacím.

6. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

 • Informace o Vašem nákupu a Vaše osobní údaje si uchováváme po dobu 2 let. Po takovou dobu je uchováváme proto, abychom mohli řádně vyřizovat reklamace a reagovat na Vaše případné stížnosti.

 • S údaji, které o Vás máme díky Vašemu souhlasu, pracujeme tak, že Vám po jednom roce Vaší nečinnosti zašleme email s dotazem, jestli pořád chcete našich služeb využívat. Pokud se nám poté do jednoho měsíce neozvete, Vaše údaje smažeme.

 • Navíc nám uchování některých dokumentů obsahujících osobní údaje ukládají zákony. Například faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let. Některé Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu tak zpracováváme déle, nejdéle však vždy tak, jak nám ukládají závazné předpisy.

7. Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

 • Právo kdykoliv odvolat svůj souhlas – kdykoliv nás můžete kontaktovat a odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

 • Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

 • Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

 • Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našeho oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se budeme zabývat.

 • Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést. Vymažeme ale všechny ostatní údaje, než které nám zákon ukládá uchovat.

 • Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

  1. pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;

  2. jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;

  3. pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;

  4. pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.

 • Právo na přenositelnost údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě smluv, kterou jsme s Vámi uzavřeli, souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

 • Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Jsou Vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

Samozřejmě! Veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany osobních údajů, můžete nám napsat na email nebo dopis na adresy uvedené hned na začátku. Může se stát, že tyto podmínky budeme občas aktualizovat, proto doporučujeme, abyste se na tuto stránku čas od času podívali.

bottom of page